Alexandra Pavelková v Dolnom Kubíne, pozvánka na besedu a literárnu dielňu

Pozvánka na besedu a lit. dielňu v Dolnom Kubíne

V piatok 28. 11. 2008 sa bude v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne konať stretnutie so spisovateľkou Alexandrou Pavelkovou.

Prvá časť stretnutia bude venovaná besede so žiakmi ZŠ Martina Kukučína, v druhej bude prebiehať literárna dielňa pre členov klubu Unicornus. Jej súčasťou bude vyhodnotenie a ocenenie najlepších poviedok, ktoré na spisovateľkou zadanú tému vypracovali počas októbra členovia klubu s literárnymi ambíciami.

Podujatie sa uskutoční vďaka Fondu Hodina deťom.

© Marbh Maidin

Diskusia k článku

Kliknutím na názov príspevku sa presuniete do diskusného fóra.

 Ad Alexandra Pavelková v Dolnom Kubíne jano 09. 12. 2008 18:02
 RE: Ad Alexandra Pavelková v Dolnom Kubíne Saš 10. 12. 2008 08:46
Nové v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio

Parfuméria REFAN